REX RMA

Budovanie excelencie v oblasti projektového manažmentu a administrácie cez úzku spoluprácu.

Záverečná konferencia projektu REX RMA

V dňoch 5.-6. marca 2024 sa v priestoroch Rektorátu STU na Mýtnej ulici v Bratislave uskutočnila konferencia, ktorá bola ukončením projektu REX RMA v spolupráci s Islandskou univerzitou. Konferencia bola pilotnou aktivitou pre RMA na Slovensku, ktorá bola realizovaná z projektu REX RMA podporeného z grantov EHP, ktorá predstavuje príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Cieľom projektu REX-RMA je zvýšenie úrovne kompetencií a pozdvihnutie excelentnosti na úrovni zručností a profesijného rozvoja v projektovom, výskumnom manažmente a v administratíve naprieč všetkými fakultami STU, až po celkovú činnosť výskumných manažérov a administrátorov na Slovensku. 

Na začiatok konferencie všetkých zúčastnených privítal riaditeľ Centra európskych projektov, spolupráce s praxou, inovácií a transferu technológií STU (CEPSIT) a zároveň zodpovedný riešiteľ projektu, Ing. Peter Cuninka, PhD., ako aj prorektor pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax prof. Ing. Maximilián Strémy, PhD. 

Ing. Peter Cuninka, PhD.,
riaditeľ CEPSIT
prof. Ing. Maximilián Strémy, PhD.,
prorektor pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax

Konferencia pokračovala prednáškami, kde postupne vystúpili viacerí zahraniční ale aj slovenskí predstavitelia významných inštitúcií v oblasti projektového manažérstva. Súčasťou prednášok boli zástupkyne Islandskej univerzity (Hulda Proppé, Kristín Harðardóttir), predstaviteľky EARMA (Teodora Konach, Terézia Mináriková), riaditeľ odboru programov Výskumnej a inovačnej autority VAIA Daniel Straka.  O tom prečo sú potrební projektoví manažéri, akú agendu by mali zastrešovať a ako vedia byť nápomocní v procese projektu, nám priblížili Virág Zsár (HEFTA Institute), Gréta Björk Kristjánsdóttir (Islandská univerzita) a Suzana Gotovac Atlagic (Univerzita Banja Luka). Po obednej prestávke sa poslucháči rozdelili do sekcií, kedy sa venovali podrobnejšie vybraným témam projektového riadenia. Naši mentori sa ich snažili priamo zaangažovať do témy formou workshopov.  

Zamerali sa na časť projektov „Impact“ pod vedením Petry Auer- Nahold (Technická univerzita v Grazi), ako vybudovať zdravé konzorcium prezentovala Erika Hlavatá z CVTI SR túto sekciu viedli  Svandís Helga Halldórsdóttir, Kristín Harðardóttir a Hulda Proppé z Islandskej univerzity. Tretia sekcia sa venovala oblasti tech-transferu na Slovensku, kedy túto tému a jej fungovanie v rámci STU priblížila Lucia Rybanská (STU). Juraj Úradníček (SjF STU) priblížil spoluprácu vedcov a Centra transferu technológií, nasledovala Juliana Bezáková (CVTI), odborníčka na duševné vlastníctvo a Jana Rešutíková z Úradu priemyselného vlastníctva. 

Druhý deň otvorila pani Kvetoslava Papanová (CVTI – Národná kancelária programu Horizont) a Zuzana Černáková (SLORD). Obe dámy priblížili ako ich kancelárie môžu pomôcť projektovým manažérom v ich práci. Nasledovala panelová diskusia pod vedením Zuzany Reptovej (CVTI), ktorej sa zúčastnili Eva Krištofová (SAV), Monika Šandrejová (Trenčianska univerzita) a Viltaré Platzner (STU). Dámy ako predstaviteľky rôznych projektových schém diskutovali o reálnych problémoch a výzvach, ktoré ich stretávajú pri napĺňaní cieľov projektov.  

Po krátkej prestávke nasledovali opäť sekcie, kedy si poslucháči mohli vybrať medzi rozpočtom, ktorý viedol Peter Beňo (Addsen) a oblasti start-up a spin-off pod vedením Andrey Miklasovej (STU). Súčasťou druhej sekcie bol aj praktický príklad ako sa zo start-upu môže stať úspešná firma pod vedením Šimona Staňa (DAITABLE).  

Na záver previedla Viltaré Platzner poslucháčov „životom“ projektu REX RMA a poďakovala sa za veľký záujem. 

Mgr. Viltaré Platzner
projektová manažérka

Všetkým prítomným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutie a spoluprácu. 🙂

Realizačný tím projektu REX RMA/ CEPSIT STUBA a kolegyne z Islandskej Univerzity
2560 1707 rex-rma
Súkromné nastavenia

Pri návšteve našich webových stránok sa môžu vo vašom prehliadači ukladať špecifické súbory cookies využívaných internetových služieb. V rámci zobrazenej stránky si môžete nastaviť vaše preferencie. Upozorňujeme vás, že blokovanie niektorých typov súborov cookies môže ovplyvniť používateľskú skúsenosť s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkajú.

Naše webové stránky využívajú súbory cookies z dôvodu možnej podpory funkcií tretích strán. Definujte si svoje preferencie pripoužívaní súborov cookies na webových stránkach.