REX RMA

Budovanie excelencie v oblasti projektového manažmentu a administrácie cez úzku spoluprácu.

Second visit to the University of Iceland

Druhá návšteva Islandskej university v rámci projektu REX RMA

Druhá delegácia zo Slovenskej technickej university navštívila Islandsú univerzitu v rámci projektu REX RMA v dňoch 20.-24. novembra. Delegáciu tvorili prodekanka z fakulty architektúry a dizajnu Klára Macháčová, docent Ján Erdélyi, reprezentant STU v Bruseli Milan Matlovič, projektoví manažéri Barbora Čutríková, Alžbeta Lapšanská, Erasmus koordinátorka Mária Páleníková a vedeckovýskumná pracovníčka Nataliia Yehorchenkova.

Kolegovia z Islandskej univerzity si pre nás pripravili bohatý program počas 5 dní, kedy nám predstavili celý univerzitný campus, jeho školy a fakulty. Počas stretnutí sme mali možnosť nahliadnuť aj do laboratórii a vidieť veľa zaujímavých výskumov, ktoré realizujú. Navštívili sme projektové centrum a diskutovali o problémoch, s ktorými sa obe univerzity potykajú. Bol to cenne strávený čas, kedy sme si vzájomne vymieňali inšpiratívne nápady a know how univerzít, ako zlepšiť jednotlivé procesy na univerzite a ako budovať budúce spolupráce.

Počas našej návštevy na Islande sme navštívili jednu z najväčších geotermálnych elektrární na planéte. Mali sme možnosť zúčastniť sa kick-off meetingu pokračujúceho projektu Aurora 2030, do ktorého je Islandská univerzita zapojená. Stretnutia sa zúčastnili členovia aliancie viacerých univerzít, podobnej nášmu začínajúcemu projektu EULiST.

Sme vďační kolegom Kristín a Hulde za týždeň plný inšpiratívnych stretnutí a rozhovorov, a plnohodnotne strávený čas na Islandskej univerzite, ktorý si pre nás pripravili. Tešíme sa na najbližšie stretnutie, na záverečnej konferencii projektu REX RMA a tešíme sa na ďalšie spoločné spolupráce.

2048 1536 rex-rma
Súkromné nastavenia

Pri návšteve našich webových stránok sa môžu vo vašom prehliadači ukladať špecifické súbory cookies využívaných internetových služieb. V rámci zobrazenej stránky si môžete nastaviť vaše preferencie. Upozorňujeme vás, že blokovanie niektorých typov súborov cookies môže ovplyvniť používateľskú skúsenosť s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkajú.

Naše webové stránky využívajú súbory cookies z dôvodu možnej podpory funkcií tretích strán. Definujte si svoje preferencie pripoužívaní súborov cookies na webových stránkach.