REX RMA

Budovanie excelencie v oblasti projektového manažmentu a administrácie cez úzku spoluprácu.

Impekka Design Agency- Premium WordPress Multipurpose theme by Greatives

Budovanie excelencie v oblasti projektového manažmentu a administrácie cez úzku spoluprácu

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe


Financovanie

Projekt REX RMA získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 151 987 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 26 821 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň kompetencií a pozdvihnúť excelentnosť na úroveň zručností a profesijného rozvoja v projektovom a výskumnom manažmente, a administratíve naprieč všetkými fakultami STU a prípadne aj mimo univerzity do RMA na Slovensku.

Vďaka nadviazaniu úzkej spolupráce v oblasti riadenia a administrácie výskumu a projektov (RMA) medzi Islandskou univerzitou (UI) a Slovenskou technickou univerzitou v rámci projektu Budovanie excelencie v oblasti projektového manažmentu a administrácie cez úzku spoluprácu/ Raising excellence in Research and Project management and Administration through close cooperations, ktorý je podporený z Grantov EHP, budú obe zapojené inštitúcie schopné dosiahnuť excelentnosť prostredníctvom výmeny know-how, odborných znalostí a osvedčených postupov. STU zlepší interné procesy a urobí ich udržateľnejšími a ekologickejšími a tak naplní stanovené ciele.

Výmena poznatkov bude prebiehať najmä formou návštev zamestnancov STU na UI ale aj plánovaným odborným workshopom v Bratislave, kde budú mať zamestnanci možnosť zúčastniť sa rôznych odborných vzdelávacích aktivít. Spomenuté aktivity budú prebiehať pod vedením zamestnancov UI so zameraním na oblasti projektového a výskumného manažmentu a administratívy.

Vo finálnej fáze projektu sa uskutoční záverečná konferencia s cieľom prezentovať výsledky spolupráce a zlepšenia v oblasti projektového manažmentu. Záverečné podujatie bude určené administratívnym pracovníkom, akademickým zamestnancom, učiteľom, a študentom z STU a iných európskych univerzít.

Podpora a spolupráca

O projekte


Projekt oficiálne odštartovala otváracia konferencia , ktorá sa uskutočnila 7. 3. 2023 v hoteli Saffron v Bratislave za účastí zástupcov Islandskej Univerzity a relevantných zamestnancov STU. Na stretnutí sa dohodli podrobné kroky a časový rámec projektu, oblasti projektové manažmentu, na ktoré sa bude projekt zameriavať ako aj vybrali sa relevantné pracoviská, ktoré slovenskí účastníci projektu na Islande navštívia

Súkromné nastavenia

Pri návšteve našich webových stránok sa môžu vo vašom prehliadači ukladať špecifické súbory cookies využívaných internetových služieb. V rámci zobrazenej stránky si môžete nastaviť vaše preferencie. Upozorňujeme vás, že blokovanie niektorých typov súborov cookies môže ovplyvniť používateľskú skúsenosť s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkajú.

Naše webové stránky využívajú súbory cookies z dôvodu možnej podpory funkcií tretích strán. Definujte si svoje preferencie pripoužívaní súborov cookies na webových stránkach.