REX RMA

Budovanie excelencie v oblasti projektového manažmentu a administrácie cez úzku spoluprácu.

Budovanie excelencie v oblasti projektového manažmentu a administrácie cez úzku spoluprácu.


Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku

O projekte

Trvanie projektu

január 2023

apríl 2024

Partneri projektu

Slovenská technická univerzita v Bratislave
University of Iceland

Financovanie

Projekt REX RMA získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska cez Granty EHP

Aktuality

Záverečná konferencia projektu REX RMA
Záverečná konferencia projektu REX RMA

V dňoch 5.-6. marca 2024 sa v priestoroch Rektorátu STU na Mýtnej ulici v Bratislave uskutočnila konferencia, ktorá bola ukončením projektu REX RMA v spolupráci s Islandskou univerzitou. Konferencia bola pilotnou aktivitou pre RMA na Slovensku, ktorá bola…

2560 1707 rex-rma
Prvá slovenská konferencia pre výskumných manažérov a administrátorov (RMA) v rámci projektu REX-RMA
Prvá slovenská konferencia pre výskumných manažérov a administrátorov (RMA) v rámci projektu REX-RMA

Slovenská technická univerzita a Islandská univerzita Vás srdečne pozývajú na prvú slovenskú konferenciu zameranú a organizovanú pre výskumných manažérov a administrátorov (RMA) na Slovensku. Táto pilotná aktivita pre RMA na…

1920 480 rex-rma
Druhá návšteva Islandskej university v rámci projektu REX RMA
Second visit to the University of Iceland
Druhá návšteva Islandskej university v rámci projektu REX RMA

Druhá delegácia zo Slovenskej technickej university navštívila Islandsú univerzitu v rámci projektu REX RMA v dňoch 20.-24. novembra. Delegáciu tvorili prodekanka z fakulty architektúry a dizajnu Klára Macháčová, docent Ján…

2048 1536 rex-rma
  • 1
  • 2

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Súkromné nastavenia

Pri návšteve našich webových stránok sa môžu vo vašom prehliadači ukladať špecifické súbory cookies využívaných internetových služieb. V rámci zobrazenej stránky si môžete nastaviť vaše preferencie. Upozorňujeme vás, že blokovanie niektorých typov súborov cookies môže ovplyvniť používateľskú skúsenosť s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkajú.

Naše webové stránky využívajú súbory cookies z dôvodu možnej podpory funkcií tretích strán. Definujte si svoje preferencie pripoužívaní súborov cookies na webových stránkach.