REX RMA

Budovanie excelencie v oblasti projektového manažmentu a administrácie cez úzku spoluprácu.

Budovanie excelentnosti  v oblasti projektového manažmentu a administrácie cez úzku spoluprácu

Vďaka nadviazaniu úzkej spolupráce v oblasti riadenia a administrácie výskumu a projektov (RMA) medzi Islandskou univerzitou (UI) a Slovenskou technickou univerzitou v rámci projektu Budovanie excelencie v oblasti projektového manažmentu a administrácie cez úzku spoluprácu/ Raising excellence in Research and Project management and Administration through close cooperations, ktorý je podporený z Grantov EHP, budú obe zapojené inštitúcie schopné dosiahnuť excelentnosť prostredníctvom výmeny know-how, odborných znalostí a osvedčených postupov.

STU zlepší interné procesy a urobí ich udržateľnejšími a ekologickejšími a tak naplní stanovené ciele. Výmena poznatkov bude prebiehať najmä formou návštev zamestnancov STU na UI ale aj plánovaným odborným workshopom v Bratislave, kde budú mať zamestnanci možnosť zúčastniť sa rôznych odborných vzdelávacích aktivít. Spomenuté aktivity budú prebiehať pod vedením zamestnancov UI so zameraním na oblasti projektového a výskumného manažmentu a administratívy. Vo finálnej fáze projektu sa uskutoční záverečná konferencia s cieľom prezentovať výsledky spolupráce a zlepšenia v oblasti projektového manažmentu. Záverečné podujatie bude určené administratívnym pracovníkom, akademickým zamestnancom, učiteľom, a študentom z STU a iných európskych univerzít.

2560 2318 rex-rma
Súkromné nastavenia

Pri návšteve našich webových stránok sa môžu vo vašom prehliadači ukladať špecifické súbory cookies využívaných internetových služieb. V rámci zobrazenej stránky si môžete nastaviť vaše preferencie. Upozorňujeme vás, že blokovanie niektorých typov súborov cookies môže ovplyvniť používateľskú skúsenosť s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkajú.

Naše webové stránky využívajú súbory cookies z dôvodu možnej podpory funkcií tretích strán. Definujte si svoje preferencie pripoužívaní súborov cookies na webových stránkach.